UZAK DOĞU ÇALIŞMALARI

UZAK DOĞU ÇALIŞMALARI

UZAK DOĞU ÇALIŞMALARI

Asya-Pasifik

Günümüzde küresel dünya nizamı pasifik merkezli olarak yeniden yapılanmakta eksen doğuya kaymaktadır. Güneydoğu Asya bölgesi özellikle 1980 sonrası dönemde  Güney Kore, Singapur, Honkong ve Tayvan gibi Asya Kaplanları olarak bilinen ülkelerle birlikte Çin’in ekonomik atağa kalkmalarıyla öne çıkmıştır. Bugün rakamlara da yansıdığı şekilde  Çin, Japonya, Güney Kore gibi ekonomik manada üç devin yanı sıra Endonezya, Avustralya, Malezya gibi ülkelerin de bulunduğu bölgenin dünya ekonomisindeki ağırlığı hızla artmaktadır. Buradaki fırsatların somut kazanımlara dönüşebilmesi bölgeyi iyi analiz etmeye bağlıdır. Masa bünyesinde Asya ülkelerinin ulusal güvenlik problemi saydıkları konular, kalkınmışlık seviyeleri, üretim sistemleri, hukuksal alt yapıları, ticaret kompozisyonları analiz edilmektedir.

Dünyanın kalabalık nüfuslu bazı Müslüman ülkelerinin de bulunduğu geniş bölgede ülkelerin kendilerine has özellikleri dış politika temayülleri tespit edilerek niteliklerine uygun politikalar ortaya koyulmasına katkı sağlanmaya çalışılmaktadır. Bundan başta Müslüman ülkeler olmak üzere ASEAN benzeri bölge politikalarına yön veren kuruluşlarla işbirliğinin nasıl geliştirilebileceğine ve ilişkilere nasıl ivme kazandırılabileceğine dair öneriler yer almaktadır. Böylelikle Avustralya ve Yeni Zelanda gibi yeni dünyanın en ücra köşelerine kadar uzanabilen ülke bazında etkin dış politika araçlarının geliştirilmesine katkı sağlanmaktadır.

Güney Asya

Güney Asya’yı ele alan masa kapsamında yapılan çalışmalarda başta Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve İran gibi Müslüman nüfusun ağırlıkta olduğu ülkeler olmak üzere Hindistan, Sri Lanka, Butan, Nepal gibi ülkelerin temel verileri ortaya konulmuş,  iç siyasi dengeler ve bölgede etki sahibi küresel güçler masaya yatırılmıştır. Ülke analiz raporları özellikle bölge Müslümanlarının durumu ile yakından ilgilenenler için mühim bilgiler ihtiva etmektedir. Bu noktada özellikle Afganistan’ın sağlık, eğitim, ulaşım, enerji gibi çeşitli kalkınma projeleriyle desteklemesine ihtiyaç vardır. Aradaki dini ve etnik yakınlığa rağmen Afganistan-Pakistan ve Bangladeş’in beklenen düzeyde yakın ilişki kuramamaları şayan-ı hayrettir.

Müslüman ülkelerin çeşitli alanlarda daha çok birlikte hareket edebilmelerini kolaylaştırmaya dönük ne gibi çalışmaların yapılması gerektiği, İttihad-ı İslam’ın gerçekleşmesi hususunda bölgeye ne gibi bir özel rol biçileceği konusuna kafa yorularak bölgeye ilişkin kardeşlik temelinde daha koordine bir strateji izlenmesine yardımcı olunmaktadır.

ASYA-PASİFİK MASASI YAZARLARI

Enes Talha ELBÜZAli TARIMEmin SARGIN
Genç İDSB Ülke Masaları projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Enes Elbüz, Marmara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitimine devam etmektedir. Ülke Masaları Asya Pasifik bölgesinde Rusya özelinde çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca Yakın Türkiye Tarihi, Ekonomi ve Enerji üzerinde çalışmalar yapmaktadır.
Genç İDSB Ülke Masaları projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Ali Tarım, Namık Kemal Üniversitesi’nde ‘Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler’ yüksek lisans öğrencisidir. Ülke Masaları, Asya Pasifik bölgesinde görevine devam etmektedir.Ayrıca etik ve özgürlük, uygarlık tarihi ve ekonomi politika alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

Yazar listemizdeki isimlere tıklayarak yazmış oldukları yazılara ulaşabilirsiniz.

Enes Talha ELBÜZ Ali TARIM Emin SARGIN