ORTADOĞU ÇALIŞMALARI

ORTADOĞU ÇALIŞMALARI

ORTADOĞU ÇALIŞMALARI

           Ortadoğu Masası bünyesinde ülkeleri analiz edecek raporlar temel verilerden başlamak üzere ekonomik büyümenin hızlandırılması, istihdam, genç işsizliği, temel hizmetlerin yeterli olarak karşılanması, gelir dağılımında adalet gibi konuları ele alıp, bölgenin kökleşmiş sorunlarını, son dönemde yaşanan ve uzun dönemli etkiler doğuracak olan halk hareketlerinin, seküler ve İslami kesimler arasındaki mücadelenin, karşı devrim girişimlerinin ve iç çatışmaların mezhepsel gerginliklerin ülkelere nasıl yansıdığını irdelemeyi amaçlamaktadır. Bundan başka Türkiye’nin son dönemde çok boyutlu ve proaktif dış politika anlayışı çerçevesinde bölge ülkeleri ile ilişkileri geliştirmenin gayreti içinde olmasından hareketle ortak kültür zemininde geliştirilebilecek insan etkileşimlere, sosyal ve ekonomik ilişkilere, uzunca bir dönem İslami oluşumlarla bilinçli olarak sınırlı tutulan toplumsal temasın arttırılmasının İslami parti ve sivil toplum örgüleriyle karşılıklı etkileşime geçilmesinin ülkelerin bölgesel bir entegrasyon çerçevesinde bir araya getirilmesinin yollarına dair özgün tespitler yer alacaktır.

       Masa bünyesinde yapılacak çalışmalar bölge ülkelerinin ekonomik, sosyal ve siyasi yapılarına uygun politika geliştirilmesine, Türkiye’nin yeni bölgesel dinamiklere adapte olmasına, çoğu Müslüman Ortadoğu ülkelerinin Türkiye ve birbirleri ile ilişkilerinin yepyeni bir çerçeveye oturmasına hizmet ederek İttihat-ı İslam hanesine önemli bir artı kaydetmeyi amaçlamaktadır. Bir dönem tüm dünyanın cazibe merkezi olmuş Ortadoğu topraklarındaki ülkelerin kendilerini yeniden İslam medeniyetinin varisi olarak konumlandırmaları bölge ve dünya açısından köklü bir dönüşümün başlangıcı olacaktır.

Ortadoğu Masası Yazarları

Ahmet Mücahit YALÇINMesut SALAAhmet ZENGİN
Genç İDSB Ülke Masaları projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Ahmet Mucahit Yalcin, İstanbul Şehir Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitimine devam etmektedir. Ülke Masaları, koordinatör vekilliği ve Ortadoğu bölgesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca, özelde Mısır ve Çatışma Bölgeleri ile ilgili çalışmaları bulunmaktadır.
Genç İDSB Ülke Masaları projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Mesut Sala, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde ‘ İstihbarat İncelemeleri ve Uluslararası İlişkiler ‘ yüksek lisans öğrencisidir. Ülke Masaları, Ortadoğu bölgesinde İran özelinde çalışmalarına devam etmektedir.

Yazar listemizdeki isimlere tıklayarak yazmış oldukları yazılara ulaşabilirsiniz.

Ahmet Mücahit YALÇIN Mesut SALA Ahmet ZENGİN