Enerji

ünya ekonomisini ele aldığımızda, göze çarpan ilk tablo, kuşkusuz büyük ve küçük ölçekli ekonomiye sahip ülkeler arasındaki uçurum olmuştur. Bu uçurumun arkasında bir çok neden yatmaktadır. Verimlilik dolayısıyla üretim faktörlerine bağlı bu nedenler arasında en öne çıkan ise doğal kaynak

    Ulusal sınır tartışmalarının oldukça popüler olduğu günümüzde, uluslararası sorunlara verilebilecek en iyi örneklerden biri çevresel sorunlardır. Çevresel sorunların ulus-ötesi anlam kazanmasının ana nedeni; sebep sonuç bağlamında düşünüldüğünde ulusal sınırları aşmasıdır. Çevre temelli sorunlar, ancak uluslararası işbirliği ile çözülebilecek

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’de doğal gaz yatakları keşfetmesi Kıbrıs sorununu çok farklı boyutlara taşıdı. 2003 yılında Rum kesiminin Mısır ile yaptığı Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz araştırması için imzaladığı anlaşma ile gündeme gelen ada etrafındaki gaz ve petrol

Giriş     nerji Savaşı, Dünya’nın global bir nitelik kazandığı İngiltere’de Sanayi İnkılabı ile başlayan ve endüstri üretiminin olmazsa olmazları arasına giren yeni enerji kaynakları, bugün, ülkeler arasındaki egemenlik mücadelesinin ana eksenini oluşturmaktadır. Hegemonik güç olma noktasında adım atan, bunu