Asya-Pasifik

      ünya üzerindeki Müslüman nüfusun %46’sını oluşturan Güney ve Güneydoğu Asya ülkeleri İslam dünyasında nüfus bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir. Güney Asya ülkeleri içerisinde azımsanmayacak Müslüman nüfusları ile Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan, Güneydoğu Asya ülkelerinde ise

Amerika Birleşik Devletleri son seneki ekonomik veriler hariç, birçok alanda veya sektörde dünyanın lider ülkesi konumundadır. Asker ve savunma harcamaları bakımından baktığımızda diğer ülkeler ile kıyasladığımızda ezici bir üstünlüğe sahiptir. Savunma sanayi harcamalarına göre, sıralamada ikinci olan Çin’in bütçesini yaklaşık

. yılının sonlarına doğru Tunus’ta başlayan gösteriler ve ardından gelen Arap Baharı Tunus’ta, Mısır’da, Libya’da hükümetleri devirmiş ve diğer Arap coğrafyasında da gösteriler, mitingler ve hatta iç savaşlar başlamıştır. Kuzey Afrika’dan sonra Ortadoğu’ya yayılan demokrasi ve özgürlük söylemleri son olarak

usya’nın, Kırım’ı ilhak etmesi ve Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçılara silah yardımı yapması yeni soğuk savaş esintilerinin başlamasına neden olurken, ABD,AB ile birlikte savunma, sermaye ve enerji sektörü kapsamında yaptırım kararı aldı. ABD ve AB’nin ortak yaptırımları Rusya’nın belli başlı