İslam Dünyasının Suskun Topluluğu: Hindistan Müslümanları
1 Şubat 2017
Muhammed Emin ADİLOĞLU (1 article)
0 Yorum
Paylaşın!

İslam Dünyasının Suskun Topluluğu: Hindistan Müslümanları

      Dünya üzerindeki Müslüman nüfusun %46’sını oluşturan Güney ve Güneydoğu Asya ülkeleri İslam dünyasında nüfus bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir. Güney Asya ülkeleri içerisinde azımsanmayacak Müslüman nüfusları ile Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan, Güneydoğu Asya ülkelerinde ise azımsanmayacak Müslüman nüfusları ile Endonezya, Malezya ve Filipinler yer almaktadır.
Bu ülkelerin başında gelenlerden biri hiç şüphesiz Hindistan’dır. Hindistan’daki Müslüman nüfus ülkenin oranına göre düşük olsa da (%13,4) 160 milyonu aşkın nüfusu ile dünyada Endonezya ve Pakistan’dan sonra en fazla Müslüman nüfusa sahip 3. ülkedir. 1947’de Pakistan’ın Hindistan’dan ayrılması ve Hindistan ile Pakistan arasında tarihin en büyük kitlesel göçlerinden birinin yaşanması (12 milyon kişi) Hindistan’daki Müslüman nüfusu azaltmıştır. Fakat günümüzde Hindistan’daki Müslüman nüfus artış hızı diğer dinlerin nüfus artış hızlarından çok daha yüksektir.(Müslüman; Ort. 4,1 Hindu; Ort. 2.9 vb.) Buna birkaç sebep gösterilmektedir. Bu sebeplerden biri bazı Müslüman ailelerin doğum kontrol yöntemlerini kabul etmemeleridir.

        1947 yılından sonra yaşam standartları yüksek Müslüman nüfusun Pakistan’a göç etmesi ile Hindistan’da kalan Müslüman nüfus alt kültür içerisinde kendisine yer bulmak zorunda kalmış ve bu durum Hindistan’da uzun yıllar Müslümanların bürokrasi, sanat, medya vb. alanlarda yer almalarına engel olmuştur. Bu durum, Her ne kadar dünya üzerindeki Müslümanların 1/10 ‘ini teşkil etseler de İslam dünyasında etkileri bu oranda görülmemektedir. Günümüzde Hindistan’daki Müslümanların yeni yeni medya vb. alanlarda Hindistan’da ve Dünyada etkili olduğu görülmektedir.

      Hindistan’daki Müslüman nüfusun alt kültür içerisinde yer alması Müslüman nüfusun eğitim alanını da etkilemiştir. Bu eğitim eksikliğinin sadece beşeri eğitimle kalmayıp din eğitimine de yansıması insanları İslam inancından farklı inanış biçimlerine götürmüş ve pek çok farklı dini oluşum ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda Müslüman Nüfusun Hindu kültürü ile birlikte yaşaması İslamiyet’ten uzak pek çok Hindu geleneğinin İslamiyet’in bir geleneğiymiş gibi görünmesine yol açmıştır.
Hindistan’daki Müslüman nüfusun öncelikle Hindistan’da daha sonra İslam dünyasında ve daha sonrada dünya üzerinde etkinliğini arttırabilmesi ancak eğitim alanında eksik ve yanlış olan dini eğitimin doğru bir şekilde tamamlanması ve Hindistan içerisinde görüş bakımından pek çok ihtilaf yaşamış İslami Anlayışın aynı çatı altında ittihad edebilmesiyle mümkün olabilir.

Muhammed Emin ADİLOĞLU

KAYNAKÇA

Muhammed Emin ADİLOĞLU

Muhammed Emin ADİLOĞLU

Genç İDSB Ülke Masaları projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Muhammet Emin Adiloğlu, Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü’nde eğitimine devam etmektedir. Ülke Masaları, Avrupa bölgesinde Balkanlar özelinde çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca islam alimlerinin islam coğrafyası için yazmış oldukları eserler üzerinde çalışmalar yapmaktadır.

Yorumlar

Yorum Yapın! Yorumlarınız bizim için önemli bir yorum yapın!

Yorum Yapın!

Bilgileriniz Güvende! Mail adresiniz ve kişisel bilgileriniz paylaşılmayacaktır. *