Tag "türkiye"

   ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ÇALIŞTAYI Genç İDSB olarak Hayrât Uluslararası Öğrenci Derneği ile gerçekleştireceğimiz “Uluslararası Öğrenci Çalıştayı” , eğitimlerine Türkiye’de devam eden yabancı uyruklu öğrenciler ile Türk öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleştirilecektir. Öğrencilerin birbirleriyle olan iletişimini, Türkiye’deki eğitim durumlarını, gelecek planlamalarını,Türkiye’deki sosyal ve

Kader Coğrafi Midir?

  bn-i Haldun mekân ve iklimde, Montesqueieu iklim teorisi’nde “Coğrafya’nın insanın ve kurumlarının kaderi” olduğu hususuna değinmiştir. İlk çağdaki öncüller arasında Eratosthenes, Strabon, Batlamyus zikredilir. Coğrafi keşiflerin arifesinde ve sonrasında Jean Bodin, Mareşal Vauban, Montesqueieu, Turgot sayılmaktadır. Turgot’un Siyasi Coğrafya etütleriyle beraber Sami