Tag "hint"

      ünya üzerindeki Müslüman nüfusun %46’sını oluşturan Güney ve Güneydoğu Asya ülkeleri İslam dünyasında nüfus bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir. Güney Asya ülkeleri içerisinde azımsanmayacak Müslüman nüfusları ile Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan, Güneydoğu Asya ülkelerinde ise