Tag "güneydoğu asya"

Malezya

İslamiyet’le genelden farklı olarak savaş ile değil tüccarlar vesilesi ile tanışmış bir ülke olarak Malezya, farklı dinlerden ve kültürlerden insanların bir arada hoşgörü yaşadığı bir ülke olarak karşımıza çıkar. Asya bölgesinde yükselen ekonomisi, yoğun turizmi ve konumundan dolayı kazandığı avantajları

      ünya üzerindeki Müslüman nüfusun %46’sını oluşturan Güney ve Güneydoğu Asya ülkeleri İslam dünyasında nüfus bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir. Güney Asya ülkeleri içerisinde azımsanmayacak Müslüman nüfusları ile Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan, Güneydoğu Asya ülkelerinde ise