Tag "bağımsızlık"

frika ülkelerinin tarihlerine şöyle bir göz atan bir kişi bu ülkelerdeki sömürgecilik düzeyini az çok tahmin edebilmektedir. Dünya sisteminin değişen görünümünün altında kalan, eskiyen sistem olan kolonileşme sistemi bu coğrafyada kendini görece yüksek ya da düşük düzeyde göstermektedir. Yine bu

Osmanlı zamanında İstanbul ve Anadolu’nun kapısı olması nedeniyle çok önemli bir coğrafya olan Balkanlar bu önemini günümüzde de korumaktadır. Kosova, Avrupa ve Türkiye arasında kalan bu coğrafyada kurulan yeni bir devlet olarak karşımıza çıksa da içinde köklü bir medeniyet barındırır.

Anayasal sürece geçiş dönemi çok uzak olmayan İspanya 09.11.2014 tarihinde “İspanyol ulusu” açısından tarihi öneme sahip bir günü geride bırakmıştır. Bu tarihi fakat illegal oylama sürecinin yapım safhasına gelmeden Katalonların nasıl bu aşamaya geldikleri ve bu aşamaya gelme potansiyeli olan