Tag "asya"

Malezya

İslamiyet’le genelden farklı olarak savaş ile değil tüccarlar vesilesi ile tanışmış bir ülke olarak Malezya, farklı dinlerden ve kültürlerden insanların bir arada hoşgörü yaşadığı bir ülke olarak karşımıza çıkar. Asya bölgesinde yükselen ekonomisi, yoğun turizmi ve konumundan dolayı kazandığı avantajları

Tacikistan

Orta Asya’daki Türkî Cumhuriyetlerin mali bağımsızlıklarını kazanamadıkları gibi siyasi bağımsızlıklarının, siyasetlerinin ve ne yazık ki gelecekleri büyük ölçüde Rusya’nın elindedir. Bugün, yakın coğrafyadaki Türkî vatandaşların Rusçayı kendi dillerine hâkim oldukları gibi bilmeleri ülkedeki sıkıntının yalnızca iktisatta değil kültürde ve dolayısıyla

      ünya üzerindeki Müslüman nüfusun %46’sını oluşturan Güney ve Güneydoğu Asya ülkeleri İslam dünyasında nüfus bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir. Güney Asya ülkeleri içerisinde azımsanmayacak Müslüman nüfusları ile Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan, Güneydoğu Asya ülkelerinde ise

. yılının sonlarına doğru Tunus’ta başlayan gösteriler ve ardından gelen Arap Baharı Tunus’ta, Mısır’da, Libya’da hükümetleri devirmiş ve diğer Arap coğrafyasında da gösteriler, mitingler ve hatta iç savaşlar başlamıştır. Kuzey Afrika’dan sonra Ortadoğu’ya yayılan demokrasi ve özgürlük söylemleri son olarak