Tag "Ahmet Faruk Dinç"

Ulus Devlet Kavramı ve Avrupa Birliği Özet   Ulus devlet kavramı esasen bir 20.yy kavramıdır. Öncesinde dünyada belirli hegemon imparatorluklar bulunmaktaydı ve insanlarda da devletlerde de bir ulus bilinci yoktu. Bunun da ekonomik ve siyasal olarak birtakım sebepleri vardır. Tarımsal