Batı Trakya Müslüman Türk Gençlerinin Sorunları
6 Mart 2017
Ahmet Can DEMİREL (3 Yazı)
0 Yorum
Paylaşın!

Batı Trakya Müslüman Türk Gençlerinin Sorunları

M.Ö. 2. yüzyıldan beri Türklerin vatanı olan bu topraklar üzerinde, günümüzde bu milletin insanlarına karşı etnik ve dinî baskı ve kimliksizleştirme hareketi gerek halk gerekse devlet düzeyinde devam etmektedir. Günümüzde 150,000 Müslüman Türk nüfusunun yaşadığı, Yunanistan’ın dokuz coğrafi bölgesinden biri olan Batı Trakya; İskeçe, Gümülcine ve Dedeağaç olmak üzere 3 ayrı vilayetten oluşur. Doğudan Meriç Nehri ile Türkiye’den, batıdan Karasu Nehri ile Makedonya bölgesinden, kuzeyden Rodop dağları ile Bulgaristan’dan ayrılan bölge güneyden de Ege Denizi ile çevrilmiştir. Osmanlı padişahlarından I.Murat, 1363’te Ferecik ile fethine başladığı Batı Trakya topraklarına Anadolu’dan getirdiği Müslüman Türk boylarını yerleştirerek bölgede Müslüman nüfusunun artmasını sağlamıştır. 1912-1913 yılında girdiği Balkan Savaşı sonrası Osmanlı Devleti Balkanlardaki bütün topraklarını kaybetmiş, Türklerin Batı Trakya’daki egemenliği böylelikle sona ermiştir.
1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması’nın ‘azınlık haklarının korunması’ hükümlerinden 37. ve 45. maddelerine riayet etmeyen Yunanistan, kendi siyasi çıkarları doğrultusunda Batı Trakya’da yaşayan Müslüman azınlıkların ekonomik ve sosyal yaşamlarına müdahale etmektedir. Bölgedeki Müslüman Türk azınlığı etnik kimliklerine ve kutsal değerlerine karşı sözlü ve fiili saldırılara maruz kalmaktadır. Özellikle de Yunanistan’ın içinde bulunduğu ekonomik kriz ve siyasi istikrarsızlık azınlıkların yaşamış olduğu sıkıntıları daha da arttırmaktadır.

Yaşanan sıkıntıların zaman zaman artması veya azalmasının en büyük etkeni Türkiye ile Yunanistan arasındaki diplomatik ilişkilerdir. Kendi temel ilkelerinden biri olan ‘‘Birliğe üye olmak isteyen ülkeler için en başta azınlık haklarına saygıyı kabul etme zorunluluğu vardır.’’ ilkesini göz ardı eden AB, Yunanistan’a bu konuda gerekli telkinlerde bulunmuyor.
Batı Trakya’da yaşayan Müslümanların geçmiş yıllardan bu yana yaşamış olduğu sorunlardan dolayı yeni nesil üzerindeki kötü etkisi sürmektedir. Bu etkilerin en önemlileri; inanç yoksulluğu, ahlaki-kültürel kayıp ve eğitim eksikliğidir. Bütün bunların sonucunda Batı Trakya Müslüman Gençliği asimilasyon ve kimlik kaybıyla karşı karşıyadır.

Devamını okumak ve raporu PDF olarak indirmek için tıklayınız:

Batı Trakya Müslüman Türk Gençlerinin Sorunları

Ahmet Can DEMİREL

Ahmet Can DEMİREL

Yorumlar

Yorum Yapın! Yorumlarınız bizim için önemli bir yorum yapın!

Yorum Yapın!

Bilgileriniz Güvende! Mail adresiniz ve kişisel bilgileriniz paylaşılmayacaktır. *