AVRUPA ÇALIŞMALARI

AVRUPA ÇALIŞMALARI
Merkez Avrupa

İkinci dünya savaşından sonra vücut bulan kısa sürede genişleyen dünyanın diğer bölgeleri için ekonomik ve siyasi model teşkil eden ulus üstü bir yapı olan Avrupa Birliği ciddi oranda itibar kaybetmiştir. Para, vergi, iş gücü piyasası, sosyal güvenlik, emeklilik sistemi gibi hususlarda halen standart bir yapı oluşturulmuş değildir. Hemen her konuda ulusal çıkar penceresinden olaylara bakmak alışkanlık haline gelmiştir.

Avrupa ülkelerine ilişkin analiz raporlarında iflaslar, borçlanma faizlerinde artış, reel ekonominin tıkanması, resesyon, daralma, refah devletinin çözülmesi karşısında sosyal harcamalardaki artış, nüfusun kendini yenileyememesi, siyasi sisteme güvensizlik, ırkçılık ve göçmen karşıtı tutumun hortlaması gibi ekonomik ve sosyal birçok sorunun ülke bazındaki yansımaları ortaya konulmakta, çoğu göçmen olarak bu ülkelere gelmiş Avrupa Müslümanlarına ayrıca değinilmekte, birliğin yarınına dair öngörüler yapılmaktadır. Bundan başka henüz birliğe üye olmamış Doğu Avrupa ülkelerindeki sosyo-ekonomik ve siyasal durum masaya yatırılmaktadır. Bu noktada içerisinde özerk statüde pek çok Türk ve Müslüman halk bulunduran, yükselen küresel güç, enerji devi Rusya’ya dair çarpıcı tespitler yapılamakta, tüm yönleriyle analiz edilen ülkeyle ilgili karar alıcılara politika önerileri sunulmaktadır.

Balkanlar

Slovenya-Hırvatistan, Sırbistan-Bosna Hersek, Sırbistan-Kosova, Makedonya-Yunanistan gibi pek çok ülkenin kendi aralarında birbiri ile iç içe geçmiş halen çözümlenemeyen birçok uyuşmazlığı bulunmaktadır. Bu masa kapsamında yapılan çalışmalar Yugoslavya’nın dağılması sonrasında bağımsızlığını kazanan ülkelerde bağımsızlık sonrası yaşananları, etnik ve dini temelli krizlerin merkez üslerinden biri olan Balkanlardaki istikrarsızlık unsurları, pek çoğunun dış politikada öncelikli hedef   haline getirdiği AB üyeliğinin bölgeye etkisi, bölgenin siyasi açıdan geleceği belirsiz bir AB’nin ülkelere ekonomik ve sosyal manada ne gibi katkılar yapabileceği noktasında yoğunlaşmaktadır. Yine Balkan Müslümanlarının bölgesel önemine vurgu yaparak asırlarca Osmanlı idaresinde kalmış bu devletlerin günümüzdeki yapılarını anlamak amacını taşımaktadır.

Avrupa Müslümanlığının kalesi denilebilecek İslami dinamiğinin, ekonomik fırsatların, kültürel işbirliği imkanlarının altı siyasi karar alıcıları etkileyebilecek şekilde çizilmektedir. Bu açıdan raporlar adı uzun yıllardır krizlerle anılan Balkanlara yönelik dış politika yapımına yeni bir perspektif sunmayı hedeflemektedir. Balkan ülkelerin incelenmesi neticesinde ortaya konulan önerilerle barışa ve istikrara literatür bazında katkı yapılmaktadır.

AVRUPA MASASI YAZARLARI

Yusuf Said ERDOĞANMuhammed Emin ADİLOĞLUAbdülkadir AKSÖZAhmet Faruk DİNÇ
Genç İDSB Ülke Masaları projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Muhammet Emin Adiloğlu, Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü’nde eğitimine devam etmektedir. Ülke Masaları, Avrupa bölgesinde Balkanlar özelinde çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca İslam alimlerinin islam coğrafyası için yazmış oldukları eserler üzerinde çalışmalar yapmaktadır.
Genç İDSB Ülke Masaları projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Ahmet Faruk Dinç, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitimine devam etmektedir. Ülke Masaları, Avrupa bölgesinde çalışmalarını sürdürmekte olup ayrıca Balkan coğrafyası ile ile ilgili çalışmaları bulunmaktadır.

Yazar listemizdeki isimlere tıklayarak yazmış oldukları yazılara ulaşabilirsiniz.

Yusuf Said ERDOĞAN Muhammed Emin ADİLOĞLU Abdülkadir AKSÖZ Ahmet Faruk DİNÇ