Posts From Yusuf Said ERDOĞAN

Anayasal sürece geçiş dönemi çok uzak olmayan İspanya 09.11.2014 tarihinde “İspanyol ulusu” açısından tarihi öneme sahip bir günü geride bırakmıştır. Bu tarihi fakat illegal oylama sürecinin yapım safhasına gelmeden Katalonların nasıl bu aşamaya geldikleri ve bu aşamaya gelme potansiyeli olan

Takdim Orta Afrika Cumhuriyeti, sanayi devriminden sonra çok daha önemli bir ülke konumuna gelmiştir. Gerek zengin yeraltı kaynakları gerek nüfus gücü bakımından sömürgeci devletlerin ilgisini üstüne çekmiştir. Osmanlı Devleti’nin gücünü kaybedip bu topraklardan çekilmesiyle ortaya çıkan sömürgeci devletler bu coğrafyanın insanlarının