Posts From Ahmet Can DEMİREL

M.Ö. 2. yüzyıldan beri Türklerin vatanı olan bu topraklar üzerinde, günümüzde bu milletin insanlarına karşı etnik ve dinî baskı ve kimliksizleştirme hareketi gerek halk gerekse devlet düzeyinde devam etmektedir. Günümüzde 150,000 Müslüman Türk nüfusunun yaşadığı, Yunanistan’ın dokuz coğrafi bölgesinden biri

Osmanlı tarihinin üzerine en çok araştırma yapılan padişahlarının başında gelir. Kimi O’na kızıl sultan diyor, kimi ise ulu hakan. Kimisi Osmanlı’nın çöküşünü ona bağlarken kimileri O olmasaydı imparatorluk çok daha önce yıkılırdı diyor. Abdülhamid’i anlamak için öncelikle bu iki yorum

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’de doğal gaz yatakları keşfetmesi Kıbrıs sorununu çok farklı boyutlara taşıdı. 2003 yılında Rum kesiminin Mısır ile yaptığı Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz araştırması için imzaladığı anlaşma ile gündeme gelen ada etrafındaki gaz ve petrol