AFRİKA ÇALIŞMALARI

AFRİKA ÇALIŞMALARI

AFRİKA ÇALIŞMALARI

Afrika kıtasındaki ülkeleri coğrafi olarak Gine Körfezi, Orta, Doğu ve Güney Afrika gibi alt kategorilere ayırmak mümkündür. Dünya kakao ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan, doğal kaynak bakımından zengin, çevresine göre nispeten gelişmiş bir ülke olan Fildişi Sahili ile yarıya yakını Müslüman olan kalabalık nüfusu ve doğal kaynaklarıyla dikkat çeken Nijerya, Gine Körfezi’nin iki dominant gücüdür. Bundan başka dünyanın geniş yüzölçümlü ülkelerinden Moritanya, uzun yıllar kanlı iç savaşlar ile çalkalanmış olan Sierra-Leone ve Liberya, altınıyla ünlü Gana ile Benin, Togo, Gabon, Kongo, Kamerun, Ekvator Guyana, Gine, Senegal, Gambiya, Burkina Faso ve Gine Bisao gibi tropikal ve nemli bir iklimin egemen olduğu dünyanın önemli kakao ve muz üreticilerinin yer aldığı toplumsal alanda İslam dininin önemli bir yer tuttuğu küçük ülkeler yine Gine Körfezi’nde yer almaktadır. Kıtanın denizlerden uzak çöl bölgeleri Orta Afrika’yı oluşturmaktadır.

Bu çalışmada bugün için Fas hariç tüm ülkelerin Afrika Birliği şemsiyesi altında toplandığı su kaynakları ve otlak paylaşım meseleleri, yerli kabileler arası rekabet, Hıristiyan-Müslüman gerginliği, kuraklık, mülteciler, AIDS, açlık ve fakirlikle gündeme gelen Afrika kıtası ele alınmaktadır. Afrika ülkelerinde yaşanan sıkıntıların hususi sebepleri, çeşitli ülkelerin kıtaya yönelik politikaları ve yeni dönemde bölgeyi nelerin beklediğine dair gelecek senaryoları kapsamlı bir bakış açısıyla ortaya konulmaktadır. Ayrıca dünya üzerinde asla ihmal edilemeyecek bir siyasi ve ekonomik konuma sahip bulunan Afrika’da İslam faktörünün önemine vurgu yapılmakta, kıtanın Müslüman dünya için neden önemli olduğu İslam’ın kıtadaki rolünü büyütebilmek için nelerin yapılması gerektiği üzerinde durulmakta, İttihat-ı İslam’ın ivme kazanmasına hizmet edilmektedir.

AFRİKA MASASI YAZARLARI

İbrahim SAKINYaşar ATALAY
Genç İDSB Ülke Masaları projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren İbrahim Sakin, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü’nde eğitimine devam etmektedir. Ülke Masaları, Afrika bölgesinde görevine devam etmektedir. Ayrıca Afrika Boynuzu ve Oryantalizm üzerine çalışmalar yapmaktadır.
Genç İDSB Ülke Masaları projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Yaşar Atalay, Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitimine devam etmektedir. Ülke Masaları, Afrika bölgesinde ‘Sömürgecilik’ üzerine görevine devam etmektedir. Ayrıca, Siyasi Tarih, Afrika, Mültecilik ve İnsan Hakları üzerinde çalışmalar yapmaktadır.

Yazar listemizdeki isimlere tıklayarak yazmış oldukları yazılara ulaşabilirsiniz.

İbrahim SAKIN Yaşar ATALAY